Onze stricte policies

GDPR in de praktijk

Geen Poespas houdt de geschiedenis bij van de door u bezochte pagina’s om de performantie van onze website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en nooit met anderen gedeeld. Enkel wanneer u zich aanmeldt voor een partnership, hetzij als cliënt of als medewerker, worden identificatie gegevens bewaard voor korte tijd (max twee weken) op de website en nadien enkel offline in een beveiligde omgeving voor zo lang onze relatie duurt.

Wanneer u niet langer wenst dat wij uw gegevens bewaren kunt u een mail sturen naar contact at linguafrancaconsulting.eu waarna wij onmiddellijk uw gegevens verwijderen. Ook indien u wenst te weten welke gegevens wij van u bewaren en eventueel updates of wijzigingen daaraan aan te brengen, kunt u ons op bovenstaand email contacteren.

Geen Poespas behoudt zich het recht voor om de privacy policy aan te passen mochten de omstandigheden ons daartoe noodzaken. Wanneer wij over uw e-mail beschikken stellen wij u daarvan op de hoogte. In het andere geval raden wij u aan om geregeld deze policy te bekijken.

Strikte omgang met uw gegevens

Private arbeidsbemiddeling wordt gereglementeerd door het Decreet van 10 december 2010.

GeenPoespas volgt strikt de voorschriften en waar het kan steken we nog een tandje bij. Want onze partners eisen terecht zekerheid. Hier vindt u onze integrale conformiteitsverklaring.