Alle 50-plussers zelfstandig!

Bijgewerkt op: 21 jul 2018

OK, “Alle” is wat veel gevraagd maar vele 50 plussers komen in aanmerking om zelfstandig te worden. Bent u er zo een? We geven u wat handvaten om dat zelf te bepalen.

Onlangs publiceerde Acerta de resultaten van een onderzoek naar de tevredenheid van zelfstandigen. Daaruit bleek alvast één resultaat de ontstaansreden van GeenPoespas te bevestigen. Want hoe ouder de startende zelfstandige is, hoe tevredener hij is over zijn situatie.

Wij doen er nog een schepje bij en geven u, die nog niet de stap heeft gezet, bijkomende argumenten om zelfstandig te worden.

Er zijn heel wat soorten factoren en feiten die u daarbij helpen. Er zijn macro- en micro economische factoren, persoonlijke en psychologische factoren maar ook wettelijke en fiscale. We sommen ze even op en bespreken een aantal combinaties die elkaar versterken.

Macro-economische redenen om zelfstandig te worden als 50-plusser

U zit in de trend. Hoewel dit geen argument op zich is, geeft het toch aan dat er allerlei effecten spelen. Dat heeft uiteraard zowel met de veroudering van de bevolking te maken, als het feit dat sommige ondernemingen moeilijker een overnemer vinden maar de gemiddelde leeftijd van de starters is wel toegenomen van 37 naar 37,2 jaar. Dus: geen argument (0).


Gemiddelde leeftijd zelfstandige in Nederland
Uit: “Bedrijfsleven in 2015” van de Kamer van Koophandel Nederland.

Oudere starters lopen minder kans op faillissementen, dat toonden Bates (1990) en Brüderl & Co (1992) al decennia geleden aan[i]. Een sterk argument (1).

Hoe meer zelfstandigen, hoe veerkrachtiger een economie. De OESO koppelt een flexibele arbeidsmarkt aan een hogere productiviteit, scherpere concurrentie en uiteindelijk hogere inkomens indien de medewerkers onderhandelingscapaciteit hebben. Een meer dynamische job herallocatie verhoogt de productiviteit maar anderzijds kan een sterke binding met een bedrijf het human capital verhogen. Het is dus niet eenduidig zoals de meeste macro economische analyses... Een twijfelachtig argument (2).

Bedrijven stoten 50 plussers af omdat de loonkost te hoog is maar zouden ze graag houden mocht die kost beheersbaar blijven (3).

Micro economische factoren om niet langer te wachten als u 50 of ouder bent

U heeft een aantal leerprocessen doorgemaakt in uw leven die bijdragen aan uw ondernemingslust. Denk aan mensenkennis en andere sociale vaardigheden maar ook bijkomende scholing en andere facetten van uw human capital zijn toegenomen (4).

U heeft wat gespaard en moet niet meteen beroep doen op vreemd vermogen. En mocht dat toch het geval zijn dan heeft u met een positief kredietverleden meer kans op een voordelige lening dan een jonge starter (5).

Uw sociaal netwerk is toegenomen in aantal en in waarde want uw generatiegenoten hebben ook gelijkaardige zaken als u gerealiseerd: een afbetaald huis, een goede baan en... een goed sociaal netwerk (6).

Persoonlijke factoren om nu te starten

De kinderen zijn het huis (bijna) uit en de vaste kosten dalen, dus u bent tevreden met eventueel minder te verdienen (7).... Tenzij...

Tenzij u een serieuze arbeidstijdvermindering geniet of naar een part-time baan bent overgeschakeld en als zelfstandige in bijberoep gaat werken (8).

Factoren die elkaar versterken

“Do the math” zeggen ze in America en dan blijkt dat er twee exogene factoren[ii] zijn die u aanzetten om zelfstandig te worden en minstens vier endogene factoren[iii] samenwerken om u tot ondernemer te promoveren.

Dit zijn de exogene factoren (1) + (3): uw risico op mislukken is lager en uw huidige bedrijf vindt uw loonkost te hoog in verhouding tot jongere medewerkers die dezelfde job aankunnen.

Dit zijn de endogene (1) + (4) + (5) + (6) + (7) of (8). Waarom is factor (1) hier ook aanwezig? Omdat de kennis over de risico’s uw risicotolerantie verhoogt en dat is precies de kerneigenschap van een ondernemer! De factoren (4) + (5) + (6) die uw persoonlijke situatie beschrijven versterken elkaar terwijl (7) of (8) uw starterslust faciliteren.


Ervaring in een vak is belangrijk
Grijze haren zijn vaak een kwaliteitskeurmerk

Waarom we geen wettelijke en fiscale argumenten aanhalen

Omdat die nooit –we herhalen- nooit de aanleiding mogen zijn om een bedrijf te starten. Niks is zo onvoorspelbaar als de politiek. Maatregelen worden aangepast, teruggedraaid, verdraaid of zo onwerkbaar gemaakt dat een kat er haar jongen niet in terugvindt. Zelfstandigen die kunnen rekenen, rekenen niet op de overheid. Een subsidie die vlot binnen te halen is of een vennootschapsbelasting die daalt? Mooi meegenomen maar geen reden om zelfstandig te worden. Punt uit. Dus ook: geen argument (0).

Conclusie

Welke cijfertjes van (1) tot en met (8) op u van toepassing zijn en hoe zij elkaar versterken is een individuele inschatting die u zelf moet maken. Het kan bijvoorbeeld (3) + (4) + (7) zijn voor de ene en (4) + (6) + (8) zijn voor de ander. Wat u ook beslist, neem zeker eens contact op met GeenPoespas. We helpen u graag aan opdrachten in winkelverkoop, logistiek en administratie!

[i] Bates, T. (1990). Entrepreneur human capital inputs and small business longevity. The

review of Economics and Statistics, pp.551-559.

Brüderl, J., Preisendörfer, P., & Ziegler, R. (1992). Survival chances of newly founded

business organizations. American sociological review, pp.227-242.

[ii] Factoren die buiten uw wil liggen

[iii] Factoren die u zelf onder controle heeft


#zelfstandigen #ondernemers

171 keer bekeken1 reactie

Recente blogposts

Alles weergeven