Over HRM en overheid

Bijgewerkt op: 21 jul 2018

Interview met Robby De Caluwé


Robby de Caluwé is een bezige baas. Hij is burgemeester in de -weliswaar kleine- gemeente Moerbeke maar daarnaast leidt hij PAYROLLbuilders, een KMO met 10 vaste en 10 freelancemedewerkers en is hij partner van HRbuilders, een specialist in HR interim management. Een ideale persoon om wat vragen te stellen over HR bij de overheid...GeenPoespas: U combineert twee werelden, één als publiek persoon, aan het hoofd van een lokale overheid en één als ondernemer in de HR business. Wat zijn voor u de opvallendste verschillen tussen die twee?


Robby de Caluwé: De verloningssystemen zijn compleet verschillend. In de overheid bepaalt de combinatie van diploma en anciënniteit wat je verdient en dat is dan voor iedereen hetzelfde. Als ondernemer weet ik van geen enkele medewerker welk diploma hij of zij heeft. Wel ken ik van iedereen de laatste drie werkgevers uit hun CV en weet ik heel goed welke competenties ze hebben. Een flexibel verloningsbeleid zoals “in de privé” waarbij je mensen inschaalt op basis van hun competenties en ervaring en waarbij je met bonussen werkt is niet mogelijk. Een bedrijfswagen, wat toch ook een deel van ons beloningssysteem is, kan niet bij de overheid.


GeenPoespas: de overheid moet natuurlijk zo objectief mogelijk aanwerven en verlonen.


Robby de Caluwé: Dat klopt en dat doet ze ook met examens en selectieprocedures. Maar in het bedrijfsleven geloof ik nog altijd in buikgevoel naast allerlei objectieve gegevens.

GeenPoespas: Daarnaast is het ook van belang hoe iemand in een team functioneert. Wij hebben daar enige tijd geleden iets over geschreven in onze blog.[1] Een citaat: Maar zelfs bij routinejobs kan een middelmatig profiel dat goed ligt in het team betere resultaten halen dan een topper die door het team uitgespuwd wordt. (einde citaat)


Robby de Caluwé: Dat is helaas niet mogelijk bij een overheid.


Geen Poespas: Zijn er ook treffende overeenkomsten?


Robby de Caluwé: (glundert) Ik kan alvast een hele positieve noot aantekenen voor wat Moerbeke betreft. Wij hebben een lager ziekteverzuim percentage dan het landelijk gemiddelde van 2017. In de privésector was het totale ziekteverzuim 5,54% (volgens onderzoek van SD Worx) en was 61,7% van de werknemers ziek. In Moerbeke was dat in 2017 3,1 % en was 41% van ons personeelsbestand minstens één keer ziek dat jaar.

Ik denk dat dit komt omdat wij de sfeer van een KMO hebben met een vlakke structuur. Iedereen is betrokken bij zijn werk.


GeenPoespas: Dat is een sterk argument tegen overdreven fusies en grote staatsmolochen wat ons betreft. De overheid gebruikt diverse contracten hoe is de situatie in Moerbeke?


Robby De Caluwé: Het aantal statutairen bouwen we stelselmatig af. De voordelen van een statutaire tewerkstelling zijn ook voor de medewerkers afgenomen. Bovendien geloof ik heel sterk dat de statutaire benoeming mensen gevangen houdt in een gouden kooi: ze hebben het gevoel dat ze niet wegkunnen van hun job waarin ze niet gelukkig zijn en blijven dan maar. In 2016 gaf ik een interview aan HLN[2] over het gevangen zitten in een gouden kooi

Wij werken de laatste jaren steeds meer samen met onderaannemers. Dat is bijvoorbeeld het geval in onze groendienst: in plaats van dure machines aan te kopen, nemen we een gespecialiseerde firma onder de arm om bepaalde taken uit te voeren. Ook doen we steeds vaker beroep op externe adviseurs. Zij hebben ons bijvoorbeeld begeleid bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning van deze legislatuur, of zij adviseren ons in de opmaak van complexere lastenboeken. We hebben niet alle kennis in huis en willen ons ook steeds meer op onze kerntaken focussen. Daarom laten we ons voor de complexere projecten extern bijstaan.


GeenPoespas: Wat is uw aanpak in gemengde teams zoals contractuelen en statutairen; ambtenaren en externe leveranciers?


Robby de Caluwé: Wij zien geen verschil in aanpak. Het enige verschil tussen statutairen en contractuelen is de pensioenopbouw, maar ook die voordelen zijn dus afgenomen. Het is wel zo dat het aantal statutairen op termijn enkel nog voor leidinggevenden voorbehouden wordt als compensatie voor het gebrek aan flexibiliteit bij hoger gekwalificeerde jobs maar één ding staat vast: als we outsourcing zouden doen, dan leidt dat niet tot banenverlies. Wie bij ons dus contractueel is, is ook redelijk zeker van zijn of haar job.


Robby De Caluwé, OpenVLD burgemeester van Moerbeke
Robby De Caluwé is een gedreven spreker.

GeenPoespas: Statutairen, contractuelen, tijdelijken… is er ook plaats voor tijdelijk zelfstandige medewerkers?


Robby de Caluwé: In Moerbeke werken we enkel met contractuelen en statutairen. We besteden soms wel een opdracht uit aan externe bedrijven wanneer we de competenties niet in huis hebben maar “echte” freelancers die zes maanden bij ons zijn, kennen we niet.

GeenPoespas: België is het land dat een van de laagste percentages van de loonmassa besteedt aan opleiding van haar medewerkers. Wat is uw visie daarop?


Robby de Caluwé: De overheid doet inderdaad te weinig aan opleiding; terwijl al zo vaak aangetoond is dat dit zichzelf terugverdient. In Moerbeke hebben we de aanpak waarbij een medewerker zelf overtuigd moet zijn dat hij een bijkomende vorming nodig heeft. In dat geval maken we budget vrij voor training of opleiding. In ons bedrijf organiseren we geregeld opleidingen op zaterdag. Wij geloven in geen enkel geval in het van bovenaf aansturen van opleidingen. Dan krijg je meestal ongemotiveerde mensen op de cursus met als eindresultaat nul. Overigens zijn onze opleidingen zowel voor de mensen in vaste dienst als voor de freelancers. Dat onderscheidt ons van de meeste bedrijven.


GeenPoespas: Welke zachte competenties vindt u belangrijk om te trainen bij de overheid?


Robby de Caluwé: (beslist) Klantgerichtheid.


GeenPoespas: Voor ons is een klant iemand die een keuze heeft...


Robby de Caluwé: Dat klopt, de overheid heeft een monopoliepositie maar dat belet niet dat zij klantgericht kan werken in die zin dat zij snel, goedkoop en vriendelijk de verwachtingen van de klant tegemoetkomt. Soms zit dat in kleine dingen hier in Moerbeke. Een burger is niet goed ter been? Wij leveren zijn nieuwe identiteitskaart thuis af. Een strakke procedure blijkt een hinderpaal? Wij zoeken naar een oplossing zonder de wettelijkheid van een dienst in gevaar te brengen. In de Nieuwsblad enquête van 2016 scoorden we een mooie negen op tien voor onthaal aan de telefoon.


GeenPoespas: Hoe noemen uw medewerkers op de gemeente u? “Mijnheer de burgemeester?”


Robby de Caluwé: (schudt het hoofd) Gewoon “Robby”.


GeenPoespas: De verloningssystemen bij de overheid zijn zoals u zei redelijk star en afgelijnd. Ziet u andere mogelijkheden om medewerkers te motiveren?


Robby de Caluwé: De overheid evolueert. Bij FOD Sociale Zekerheid onder leiding van Frank van Massenhoven en bij FOD Financiën waar Kurt Van Raemdonck HR manager was, moderniseert men wel degelijk het HR beleid. Thuiswerk is in deze organisaties bijvoorbeeld al goed ingeburgerd, terwijl veel bedrijven hierover nog steeds koudwatervrees hebben. Jobat interviewde mij daar in het verleden ook al over[3]. FOD Financiën won zelfs twee prestigieuze HR-prijzen die nooit eerder naar een publieke organisatie waren gegaan. Eén van die prijzen was de HR Corporate Awards in 2016. Ze kregen deze award omwille van hun succesvolle transitie naar een organisatie met flexibiliteit, klantgerichte structurele hervormingen, een gericht welzijnsbeleid en innovatieve talent mobility. Het is dankzij dit HR-beleid dat er elk jaar meer rubrieken al zijn ingevuld op onze belastingaangifte. De FOD Financiën is de belastingbetaler als klant beginnen beschouwen, en klanten moet je het leven gemakkelijk maken. Een ander mooi voorbeeld van goed HR-beleid binnen deze organisaties, is de mobiliteit die zij hebben kunnen realiseren: vandaag durven én kunnen medewerkers van deze FOD’s kiezen voor een andere jobinvulling. Dat was vroeger ondenkbaar: als je van job veranderde binnen de overheid, dan was het om te stijgen op de ladder, niet om een totaal andere job te doen op hetzelfde of zelfs lager niveau.Meer over Robby De Caluwé’s bedrijven:

www.hrbuilders.eu

www.payrollbuilders.be


#PAYROLLBuilders #HRBuilders #OverheidsHR #FODFinanciën #FODSocialeZekerheid #Moerbeke

[1] https://www.geenpoespas.com/blog/hoe-pas-je-een-freelancer-in-in-een-netwerk-van-medewerkers


[2] https://www.hln.be/nieuws/zit-je-gevangen-in-een-professionele-gouden-kooi-zo-vlieg-je-eruit~a2f1b758/


[3] https://www.jobat.be/nl/artikels/een-vaste-thuiswerkdag-vloek-of-zegen/

170 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven