Omgaan met verandering

Bijgewerkt op: 2 okt 2018

Interview met Rik Daelman van Trapaca

Rik Daelman is zaakvoerder van een bedrijf met een historiek van 80 jaar, actief in de papierbusiness. Papier,... is er één product dat de laatste twintig - dertig jaar meer onder druk staat?

“Papier is geduldig” zegt men en dat klopt. In tegenstelling tot de digitale wereld waar workflows snel, transparant, transversaal en toegankelijk zijn op een beheersbare manier is de papieren wereld er een van trage voortgang, informatie silo’s en moeilijkere controleerbaarheid.

Omdat Rik Daelman ook een verleden als schepen en burgemeester van Waasmunster heeft, trekken we graag de parallel met de lokale overheid die ook de omslag van papier naar digitaal volop maakt.


GeenPoespas: Hoe bent u in deze sector terechtgekomen?


Rik Daelman: Mijn vader, kreeg een opleiding in alles wat met papier te maken had van mijn peter en richtte in 1965 de firma Trapaca op. In 1984 kwam ik in de zaak en in 1994 nam ik ze over. Tot op vandaag vertegenwoordigen wij zeven buitenlandse papierfabrieken van hoogwaardige kwaliteit in de Benelux. In die tijd werd het Internet opengesteld voor het grote publiek en heb ik heel wat veranderingen zien gebeuren in onze sector.


Trapaca's zaakvoerder Rik Daelman
Rik Daelman werkt met papier én digitaal

GeenPoespas: Wat waren die veranderingen en wat had de grootste impact op uw bedrijf?


Rik Daelman: De communicatiemogelijkheden. Ik heb de tijd nog gekend dat mijn vader met telexen en brieven werkte voor offerte aanvragen en andere communicatie met klanten en leveranciers. U moet zich voorstellen, Italië, dat was iets exotisch. Een offerteproces kon zo gemakkelijk twee weken of meer in beslag nemen.

We hebben toen snel de fax geïntroduceerd, zo’n ding dat toen 3.000 euro kostte en met thermisch papier werkte. (nvdr: Je kon dus maar beter je documenten uit het zonlicht houden of je bewijsmateriaal was verdwenen)

Nu werken we met e-mail, social media en Voice over IP waardoor we in principe altijd bereikbaar zijn. Dat is zowel een voor- als een nadeel. De mensen hebben minder geduld dan vroeger: een e-mail binnen het uur niet beantwoord? De klant hangt aan de lijn om te vragen waar het antwoord blijft.


GeenPoespas: Je kan toch stellen dat zelfs de kleinste KMO vandaag de digitale bocht geheel of gedeeltelijk genomen heeft. Maar, aangezien u ook ervaring heeft als bestuurder in de overheid: hoe is dat daar?


Rik Daelman: Er is zeker bereidheid tot verandering in de gemeente maar je moet dan ook een sterke visie naar voor brengen. Ik denk dat de burgers van Waasmunster veel te winnen hebben met een digitale app die zoveel mogelijk diensten van de gemeente ontsluit: documenten aanvragen, meldingen maken van zaken die niet orde zijn, participeren in bevragingen voor zaken die ingrijpen in hun dagelijks leven zoals openbare werken... Lokale besturen zijn in de eerste plaats dienstverleners naar hun burger-klant. Digitale ondersteuning kan ons daar grote stappen doen zetten.


GeenPoespas: Moderne communicatiemiddelen geven ook meer macht aan de burger. Hoe ziet u dat?


Rik Daelman: Ik heb daar geen probleem mee als liberaal. Dit kadert trouwens in de openbaarheid van bestuur. Dat neemt niet weg dat je elke zes jaar een bestuur kiest en je macht als kiezer daaraan afstaat. Maar bij belangrijke ingrijpende beslissingen zoals openbare werken is inspraak van de burger zeker gewenst. Het gaat om hun straat, hun bomen, hun groen en hun leefbaarheid.


GeenPoespas: Als je “modernisering van de overheid” zegt, denk je toch ook aan het personeelsbeleid, niet?


Rik Daelman: Waasmunster heeft de laatste vijftien jaar echt wel geïnvesteerd in kwalitatief personeel. Er is een managementteam aangesteld, er worden diverse opleidingen georganiseerd, maar het zou zeker niet slecht zijn om te zoeken naar mogelijkheden om onze mensen te motiveren met bijvoorbeeld thuiswerk. De gemeente beschikt nog steeds over de helft statutairen en de helft contractuele medewerkers, dit nog steeds als gevolg van de verplichting destijds in het gemeentedecreet. Het streven naar meer contractuelen blijft bestaan maar moeilijk in te vullen en leidinggevende functies vragen om een statutaire invulling indien we zeker willen zijn dat er zich kandidaten aanbieden. Oorspronkelijk was dat statuut bedoeld om beïnvloeding door de politiek tegen te gaan en misschien niet zonder reden in die tijd.

Ik zou graag zien dat de verloning bij de overheid meer aansluit bij die in de privé op het vlak van flexibiliteit. Denk aan cafetariaplannen, thuiswerk, flexibele mobiliteitsbudgetten, dat zou de benadering van elke medewerker individueler maken en ons in staat stellen om gemotiveerde mensen beter te belonen dan zij die er de kantjes aflopen. Niet dat er zo veel zijn in Waasmunster want er is praktisch geen personeelsverloop, maar één is er één te veel en heeft een nefaste invloed op de collega’s. Dan hoor je al gauw: “Als hij evenveel als ik verdient met niks te doen,.. etc” en dat drukt de algemene productiviteit en de sfeer.


GeenPoespas: Ik vermoed dat je dan afhangt van de hogere overheid om dat te realiseren. Maar wat kan Waasmunster nù doen om moderner voor de dag te komen op personeelsvlak?


Rik Daelman: Als kleine gemeente met 10.000 inwoners hebben wij nog steeds een zeer laag aandeel personeelskosten in ons budget: zo’n 20 %. Vergelijk dat met steden waar men dikwijls meer dan de helft van het budget uitgeeft aan personeel. Ik zou graag multi-inzetbare medewerkers opleiden zodat we de dienstverlening van kleine afdelingen waar soms één medewerker instaat voor alles beter kunnen verzekeren bij afwezigheid of tijdelijk hogere werkdruk.

Maar wij moeten als kleine gemeente ook niet in alles goed willen zijn. Soms kan outsourcing een oplossing bieden.


GeenPoespas: Bedankt voor het interview. Maar ik zie dat u nog iets kwijt wil?


Rik Daelman: Dat klopt. Eén van mijn dromen is om een lokaal ondernemersloket te hebben in Waasmunster waar je één aanspreekpersoon hebt voor alle vragen rond vestiging, vergunningen, etc... Dat vraagt goed opgeleide mensen want de regelgeving is complex en veranderlijk in dit land.

380 keer bekeken1 reactie

Recente blogposts

Alles weergeven