Over mobiliteit en vrijheid

Interview met Jens De Wael

Een HR Blog moet geregeld eens “in het veld gaan”. Vandaag doen we dat met iemand die al een bijdrage voor onze blog schreef over de technische beroepen en hoe schaars ze wel niet zijn.

Jens De Wael is HR manager van Bilfinger België, dochter van een Duits beursgenoteerd constructiebedrijf met een omzet van meer dan 4 miljard euro en bijna 40.000 medewerkers.

In België specialiseert men zich in constructies voor de petrochemische, de chemische industrie en de energiesector. Drie gebieden waar veiligheid, hoge technische kennis en vaardigheden een “must” zijn.


GeenPoespas: Wat zijn naast de moeilijkheid om aan goede technici te geraken de voornaamste issues in uw bedrijf?


Jens De Wael: Een even groot probleem is mobiliteit. Als deze evolutie zich doorzet worden medewerkers steeds moeilijker inzetbaar. Mensen zijn soms elf tot dertien uur van huis om een werf te bedienen. Wij doen wat we kunnen op het gebied van planning, samenstelling van de teams in functie van de afstand maar wat de werktijden betreft zijn we gebonden aan de eisen van de klant.

Daarom zit ik ook samen met mensen van VOKA Alfaport, Stadsbader, de BAM en anderen in een werkgroep rond mobiliteit. Dit probleem overstijgt de scope van Bilfinger.

We zoeken naar nieuwe en betere mogelijkheden om mensen op het werk te krijgen. Zo is onze aanpak van het fietsplan zeer compleet: wij hebben fietslease projecten waarbij de afbetaling van het bruto loon gaat. Daardoor is de kost de helft lager dan wanneer je zelf voor een fiets moet sparen. In die leasing zit ook een omnium verzekering, gratis onderhoud en pechverhelping.


Kandidaat voor de gemeente Beveren-Waas
Jens De Wael HR-Manager van Bilfinger

Geen Poespas: Volgt de infrastructuur wel in het Waasland?


Jens De Wael: Dat is één van de redenen waarop ik ook actief in de politiek ben [1]. Dank zij een akkoord met Ben Weyts komt er een fietsconnectie tussen Kallo en Melsele. De werken aan dat fietspad starten begin 2019. Daarnaast komen er fietsbruggen tussen Melsele en Beveren en het zuiden van de haven. Op de Keetberglaan komen fietstunnels waardoor de veiligheid gaat verbeteren. Dus ja, we werken er aan.


GeenPoespas: Vier maand geleden schreef je over technische knelpuntberoepen. Zie je evolutie?


Jens De Wael: VDAB zijn focus komt nog meer op activering te liggen. De sanctionering zit nog bij de federale RVA dat is zo één van de raadsels van onze zes staatshervormingen maar de VDAB doet wat ze kan binnen haar opdracht. In Nederland is er veel meer activering en sanctionering en daar is de werkloosheid iets meer dan 3 % terwijl we hier begin vijftigers met SWT sturen.

We werken samen met de VDAB op gebied van competentie analyse en kijken verder dan certificaten of getuigschriften. Wanneer een lasser bij ons slaagt voor de testen kijken we niet naar welke diploma’s hij of zij heeft.

“Als we ze niet vinden, maken we ze zelf” is mijn credo en dat blijkt al overgenomen te zijn door federale politici.

De bedrijven doen wat ze kunnen en de overheid kan nog stappen zetten. De VDAB heeft goede beroepsopleidingen en –ere wie ere toekomt- onder Fons Leroy heeft de professionalisering van de VDAB een vlucht genomen.

“Als we ze niet vinden, maken we ze zelf”

Jens De Wael

GeenPoespas: Je zou ook kunnen zeggen “als we ze niet vinden zoeken we onderaannemers”.


Jens De Wael: Dat doen we al. In de piping werken we met 70 % eigen medewerkers en 30% ingehuurde. In de stellingbouw ligt dat cijfer precies andersom: 30 % eigen en 70% ingehuurde medewerkers. De wetgeving rond outsourcing in België is bijzonder rigide en verstrengt nog. Wij zijn hieraan gehouden en zorgen er ook voor dat we bv. Het verbod op terbeschikkingstelling strikt hanteren. Meer flexibiliteit zou voor bedrijven zoals het onze die zeer grote omzetfluctuaties kennen en dus flexibel op de vraag moeten kunnen inspelen welkom zijn.


GeenPoespas: Je zei daarnet dat je ook politiek actief bent. Heb je een visie op HR in de gemeente Beveren?


Jens De Wael: Er zijn heel wat uitdagingen in Beveren. In bepaalde afdelingen is er een uitdaging inzake het ziekteverzuim. In een bepaalde afdeling ligt het cijfer op 19 % terwijl het sectorgemiddelde 10 % is.

De HR-afdeling van de gemeente werkt hier reeds hard aan, maar er is nog werk aan de winkel.

Zelf heb ik heel wat ervaring in deze materie en heb ik in het verleden bij andere bedrijven trajecten begeleid om ziekteverzuim aan te pakken. Het kernwoord voor een efficiënte aanpak is “aandacht”.

De eerste vraag die steeds gesteld dient te worden is: wat is de oorzaak? Waarom vallen mensen uit? Jobinhoud? Werksfeer? Leidinggevende? Arbeidsomstandigheden? … Vervolgens dien je deze oorzaken aan te pakken.

Ziekteverzuim kan ook een escalerend effect hebben. Wanneer er binnen een afdeling meer mensen uitvallen, vergroot de druk op de werkende collega’s en lopen deze een verhoogd risico om ook uit te vallen. Een dergelijke negatieve spiraal kan je doorbreken door bijvoorbeeld met tijdelijke krachten te werken.

Een andere uitdaging is het nieuwe administratief centrum dat in 2019 open gaat. Alle diensten die nu verspreid over Beveren zitten in vaak verouderde, energievretende gebouwen zullen dan op één plaats gaan werken; Daardoor kunnen we één loket voor de inwoners van Beveren aanbieden waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Dit gaat een serieus veranderingstraject inhouden. Maar als je ziet hoe men straks in schone, moderne kantoren met veel licht en lucht kan werken zal dat wel loslopen.

GeenPoespas: Is je mensen motiveren bij de overheid geen probleem met al die rigide voorschriften en de loonschalen?


Jens De Wael: Mijn ervaring leert dat gemotiveerde mensen zo zijn omdat ze de kans krijgen zichzelf te ontplooien in hun job en de ruimte krijgen om zelf zaken te beslissen en hun werk zo in te richten dat zij optimaal kunnen functioneren.

Ik zie een driehoek tussen de politiek die het budget beheert en prioriteiten stelt, de bevolking en de expertise van de ambtenaar die voorstellen doet om de gestelde doelen te behalen. Het moet moeilijk zijn voor een ambtenaar die expert is in zijn job wanneer een politicus zich te sterk in details gaat inmengen. De politicus moet wel waken over de noden van de bevolking, het budget en het respecteren van de gekozen marsrichting.

Ik vertrouw liever op de capaciteit van die mensen en geef hen de vrijheid om de politieke prioriteiten uit te werken in de praktijk.


[1] Jens de Wael is eveneens uittredend voorzitter van de gemeenteraad van Beveren en kon op die manier zaken rond mobiliteit, leefbaarheid en open ruimte op de agenda zetten.


#Beveren #JensDeWael #Bilfinger #knelpuntberoepen

188 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven