Penny Wise, Pound Foolish

Bijgewerkt op: 14 jan 2020

Of hoe u door te snel te beslissen, kansen laat voorbijgaan. Dat is vaak het geval bij selectieproeven waar onvoldoende steekproefgrootte tot voorbarige conclusies leidt.


De aanleiding voor deze blog was een concreet geval waarin één van onze kandidaten bij een boekhoudkantoor BTW aangiftes moest helpen afwerken. Er werd haar één dossier aangeboden waarbij een 70-tal facturen ingeboekt moesten worden.

De kandidate had geen ervaring met het specifieke boekhoudpakket, noch met het toegepaste rekeningstelsel en begon met frisse moed aan de opdracht.

Aan het einde van de input werd haar gezegd dat ze te traag was en werd er afgezien van haar kandidatuur.


Wat is er mis met deze vorm van testen?

Niet zoveel, u huurt iemand in om een specifieke taak tijdelijk uit te voeren dus wilt u zien hoe hij/zij scoort op de uitvoering van die taak. Maar doe de test dan wel goed.

Op de VDAB site (https://www.vdab.be/tests ) vindt u heel wat tests maar één ontbreekt er. Nochtans is dat een zeer generieke test die u voor alle mogelijke administratieve vaardigheden kunt gebruiken. Of dat nu inboeken van facturen is, of over klasseren van complexe dossiers en documenten, corrigeren van teksten,… Het testen van het leervermogen van uw kandidaat is veelzeggend en geeft u inzicht in de uiteindelijke vermogens van uw kandidaat.


De kern van de zaak: het leervermogen

Wat ons boekhoudkantoor uit het voorbeeld had moeten doen was een gelijkaardige taakbelasting voor en tweede keer aanbieden aan de kandidaat en de uitvoeringstijden van beide dossiers vergelijken. Was er geen vooruitgang, dan was de conclusie helder maar was die er wel dan had de opdrachtgever perfect kunnen berekenen hoe lang het zou duren vooraleer de kandidaat op gelijke hoogte van een ervaren medewerker zou komen.

Daarvoor gebruikt u een heel eenvoudige formule: de leercurve. De formule berekent na hoeveel herhalingen de uitvoeringstijd tot aanvaardbare grootheden komt.

Theodore Wright was één van de eersten die dit fenomeen beschreven en hij drukte het als volgt uit: een 90% leersnelheid betekent: ”Telkens de productie verdubbelt, daalt de productietijd met 10%”. Het leerproces is hieronder grafisch weergegeven door een curve, de leercurve. Op de x-as vindt u de tijd terug, uitgedrukt in percentage. De y-as geeft het aantal verdubbelingen van de opdracht.

De leercurve ligt op basis van vele ervaringen meestal tussen de 10 en 25 %. Met andere woorden voor elke volgende taak van gelijke moeilijkheidsgraad en omvang daalt de eenheidskost met een percentage dat tussen 10 en 25 ligt.


Een rekenvoorbeeld

Stel de eerste 70 facturen inboeken duurt 3 uur ofwel 180 minuten. Met een minimale leercurve wordt de volgende gelijkaardige opdracht dus 18 minuten korter.

Het blijkt dat na 12 runs, het inboeken van 70 facturen nog slechts 56 minuten duurt. Wat u ook moet meenemen is de cumulatieve tijd m.a.w. hoeveel tijd is er verstreken nadat die 12 verdubbelingen verlopen zijn. Het blijkt in dit voorbeeld bijna 226 uur te zijn, af te ronden op zes weken. Dit is een conservatieve schatting want vaak vergroot het leereffect lichtjes bij elke verdubbeling. Aan u om te bepalen wat aanvaardbaar is: iemand met een opdracht langer dan één maand kan een behoorlijke rendementstoename vertonen maar zelfs iemand die slechts een week bij u langskomt kan de kostprijs aanvaardbaar houden.

Met een uurloonkost van € 33 is de kost per dossier na één week gedaald van € 99 tot € 72, of quasi één euro per geboekte factuur.


Conclusie

De leercurve is een krachtig instrument om snel te berekenen hoe lang het duurt om een tijdelijke medewerker “up to speed” te krijgen. Gebruik hem de volgende keer wanneer u één van onze kandidaten test.


96 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven