Technische profielen gezocht

Bijgewerkt op: 21 jul 2018

Technisch personeel vinden is al jaren een probleem voor heel wat werkgevers. De huidige positieve economische conjunctuur maakt dit probleem nog nijpender. Kort samengevat kan je stellen dat werkgevers het personeel niet meer vinden om het werk, dat beschikbaar is op de markt gedaan te krijgen.

Jaarlijks publiceert de VDAB een lijst met knelpuntberoepen. Om te spreken over een knelpuntberoep wordt er naar drie factoren gekeken: het kwantitatief tekort, het kwalitatief tekort en de ongunstige arbeidsvoorwaarden.

Is er effectief een kwantitatief tekort op de arbeidsmarkt? Of is het eerder een kwalitatief tekort en hebben de kandidaten niet voldoende kennis en kunnen? In deze beide gevallen is er een tekort aan aanbod op de arbeidsmarkt. Beide problemen dienen echter op een verschillende manier te worden aangepakt.

Het kwantitatief tekort is een diepgeworteld probleem. Doorheen de afgelopen decennia kiezen steeds minder jongeren voor een technische opleiding. Dit heeft een negatief effect op het uiteindelijke aanbod op de arbeidsmarkt. Er is zowel een tekort aan lagere als aan hogere technisch opgeleiden. In 2012 lanceerde de Vlaamse regering een zogenaamd STEM[1]-actieplan met als doel meer instroom te krijgen in de STEM opleidingen. Daarnaast werden door tal van werkgeversorganisaties campagnes opgezet om deze studiekeuze te promoten(bv. Het zogenaamde STEM-charter van werkgevers organisatie Agoria). Niettegenstaande deze inspanningen is het effect gering en onvoldoende om aan de vraag op de arbeidsmarkt tegemoet te komen. Vanuit het werkveld ben ik tevreden met de genomen initiatieven ter promotie maar pleit ik voor een gezamenlijke aanpak. De acties zijn momenteel zeer versnipperd en missen cohesie.

Een laatste aandachtspunt om het kwantitatieve tekort aan te pakken houdt verband met ons huidige systeem van werkloosheidsuitkering. Dit systeem, waarbij nauwelijks een afbouw van de werkloosheidssteun is doorheen de jaren geeft te weinig stimulans om terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Uiteraard hebben niet alle werklozen de juiste competenties om te voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt. Dit brengt ons dan ook op de tweede uitdaging, namelijk het kwalitatief tekort op de arbeidsmarkt. Doorheen de jaren heeft o.a. de VDAB een professioneel netwerk van beroepsopleidingen uitgebouwd die hier een antwoord op kunnen bieden. Deze organisatie kan naar mijn mening op dat vlak als voorbeeld dienen voor velen. Ze maken de juiste koppeling met de arbeidsmarkt en spelen hierop in. De “bottleneck” blijft echter de instroom in deze initiatieven. Door mensen de weg te tonen, specifieke campagnes op te zetten om hen aan te trekken, maar vooral door hen met harde maatregelen te stimuleren (bv. via de werkloosheidsuitkering) ben ik van mening dat we grote stappen kunnen zetten.


Knelpuntberoepen: technische profielen gezocht!
Goede technici zijn zeldzaam en dat vertaalt zich in de verloning

Tenslotte, als we spreken over knelpuntberoepen, is er een derde fenomeen dat speelt: lastige arbeidsomstandigheden. Stressvol werk, shiftwerk, weekendwerk, zwaar werk, … zijn factoren die een job niet bepaald aantrekkelijk maken. Het is belangrijk om de attractiviteit van deze jobs te verhogen. Dit zal een recht evenredig effect hebben op de instroom. De werkgevers hebben hier een belangrijke rol in te spelen. De werkbaarheid van het werk moet voldoende hoog zijn.

Het probleem onder ogen zien is een belangrijke horde die we genomen hebben. Er worden ook reeds lovenswaardige initiatieven genomen om vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt meer op elkaar af te stemmen, maar er moet meer gebeuren. Door met alle actoren (overheid, opleidingsinstanties, werkgevers, …) de krachten te bundelen ben ik van mening dat we nog mooie stappen kunnen zetten en een antwoord kunnen bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen.

Lijst knelpuntberoepen 2018:

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/Knelpuntberoepen_2018.pdf


#knelpuntberoep #techniek #STEM


Over de auteur:

Jens De Wael, 38 jaar, Master of Human Resource Management 8 jaar HR Manager voor de Bilfinger groep in België. Jens focust op arbeidsmarktbeleid inzake knelpuntberoepen, kennismanagement en effecten van leiderschapsstijlen op strategische personeelsplanning.

[1] STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics

115 keer bekeken1 reactie

Recente blogposts

Alles weergeven