Hoe u geen zeemeeuw wordt

Leiderschap in Coronatijden

Deze economische crisis vraagt leiderschap op alle niveaus in de ingewikkelde staat die België heet maar ook ondernemers moeten nu, meer dan ooit, leiderschap tonen.

Stel dat uw medewerker u vraagt “Waarom denkt u dat u leiding kunt geven aan uw personeel?” (Of stel dat iemand dat iemand dat aan een minister of zijn kabinetschef vraagt. Tip voor de journalisten!)

“Waarom denkt u dat u leiding kunt geven aan uw personeel?”

Dat is exact wat Goffee & Jones vroegen aan tientallen topmanagers en publiceerden in Harvard Business Review van september- oktober 2000. Nadat de topmanagers bekomen waren van hun verrassing en de vraag beantwoordden, konden de onderzoekers er vier kernkwaliteiten uit distilleren. Bij echte leiders komen zij alle vier naar voren beweren Goffee & Jones.


1. Kwetsbaarheid tonen en selectief zwakheden demonstreren. Selectief, dus niet die waarvoor je erkend wordt je job te doen… Het maakt managers menselijk en schept vertrouwen.

2. Een goed ontwikkelde intuïtie die signalen uit de omgeving in een vroeg stadium oppikt. Meer bepaald, aanvoelen van onuitgesproken gevoelens en problemen in relaties.

3. Empathie tonen die het midden houdt tussen respect voor het individu en de taak die nu eenmaal moet uitgevoerd worden. Het is dus geen “softe” empathie maar wel een invoelen in de werksituatie en mensen stimuleren met de stimuli die ze nodig hebben, niet altijd die ze wensen…

4. Verschillen tonen. Een leider kan en durft zich te onderscheiden van de grote groep. Dat kan door een bewuste keuze van kledij zijn zoals Steve Jobs al aantoonde maar ook door een bepaalde expertise of een karaktertrek die de leider onderscheidt van de rest. Het schept een sociale afstand die helpt om medewerkers beter te laten presteren.

Leiderschap is niet gelijk aan management vaardigheden. De oude spreuk “zelfkennis is het begin van de wijsheid” geldt hier in het bijzonder. Het is bewust zijn van de invloed die uw gedrag, uw houding, zelfs uw humeur heeft op anderen. Het is het besef dat nieuwe, onbekende situaties voor iedereen meer tijd en inspanning vragen om aan te pakken in plaats van ze te ontwijken.Leiderschap is ook transformeren: kijken en luisteren naar hoe de wereld verandert en deze inzichten delen en er naar handelen. De juiste mix van openheid voor andere meningen en invalshoeken moet een leider combineren met de vaardigheid om anderen te overtuigen van zijn invalshoek.

In een crisis zoals deze verwachten uw medewerkers sterk leiderschap. De tijd van laissez faire laissez passer en los uit de pols delegeren is voorbij. Sterk directief leiderschap waarbij u zegt wat er moet gebeuren en moeilijke beslissingen niet schuwt wordt uiteindelijk gewaardeerd.

Hoe u tegenover uw mensen staat heeft meer invloed op uw leiderschapsstijl dan u denkt. Beschouwt u hen als niet te vertrouwen? Dan zal u eerder een controlerende stijl uitoefenen en die zal niet zo bevorderlijk zijn voor de prestaties van uw team. Effectieve leiders erkennen individueel talent en hoeven niet iedereen te controleren. Zij bouwen aan relaties door informatie te delen en ondersteuning te geven waar nodig.

Laat in turbulente tijden zeker uw mensen het totale plaatje zien, hoe zij erin passen en wat hun betekenisvolle bijdrage is.

Conclusie: wees geen zeemeeuw!

Blanchard omschreef “zeemeeuw management” in zijn boek “Leadership and the One Minute Manager” als:


Binnenvliegen, veel lawaai maken,

iedereen onderschijten

en dan wegvliegen.


Investeer in leiderschap; het kost u enkel moeite maar de opbrengst kan groot zijn.

Geen Poespas wenst u alle succes om deze crisis te trotseren.

70 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven